Campingreglement:

In het belang van de algemeenheid moeten de volgende regels in acht genomen worden:

 1. Toegang tot de camping is alleen toegestaan na inschrijving/aanmelding. Zowel permanente kampeerders, vakantiegasten als ook hun   bezoekers zijn verplicht hun verblijf bij de receptie te registreren. Voor de inschrijvingsformaliteiten hebben wij uw paspoort of identiteitskaart, kentekennummer, mobiele telefoonnummer en e-mailadres nodig.
 2. Wanneer u zich inschrijft, ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met uw persoonlijke gegevens en de plaats die u is toegewezen. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen. Ga niet naar uw staanplaats voordat u een campingmedewerker hebt geraadpleegd. Veranderingen van plaats zijn alleen toegestaan met toestemming van het receptiemedewerkers of de terreinbeheerder!
 3. De prijzen staan op de actuele prijslijst, die in de vitrine bij de receptie hangt.
 4. Uw staanplaats moet absoluut schoon gehouden worden. Het is niet toegestaan om greppels te graven of omheiningen te plaatsen. Er mogen geen waslijnen of touwen, linten, kabels enz. tussen bomen, caravans of tenten gespannen worden (gevaar voor verwondingen!).
 5. Met het oog op de bescherming van het gras op de staanplaatsen mag in de voortent geen plastic zeil of iets dergelijks worden gelegd, met uitzondering van lucht- en waterdoorlatende matten.
 6. Open vuur is verboden op het gehele kampeerterrein en ook aan de oever van de rivier. Barbecues zijn alleen toegestaan op uw eigen staanplaats en rekeninghoudend met andere gasten! (Alleen gas-, houtskool- en electrische bbq)
 7. Nachtrust is van 22.00 uur tot 07.00 uur, middagsrust van 12.00 uur tot 14.00 uur. In het belang van alle gasten wordt verzocht om in deze tijd geen lawaai te maken, dat de rust verstoord (bijv. grasmaaien, luide muziek, enz.). Een uitzondering zijn werkzaamheden door camping- of gemeentemedewerkers. Overtredingen kunnen leiden tot het onmiddellijk vertrek van de camping.
 8. De openingstijden van de receptie zijn seizoensgebonden en kunt u vinden op het raam bij de receptie.
 9. Motorvoertuigen mogen alleen op de verharde wegen rijden en dat stapvoets. Verder verzoeken wij u vriendelijk om met uw voertuig alleen over het kampeerterrein te rijden als dat absoluut noodzakelijk is.
 10. Honden zijn op de camping toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Moeten worden geregistreerd bij de receptie.
  • Moeten ten allen tijde aangelijnd zijn. (Ook op de eigen staanplaats)
  • De eigenaars moeten ervoor zorgen dat de honden niet op andermans staanplaatsen lopen.
  • Door de dieren veroorzaakte vervuiling moet onmiddellijk door de eigenaar worden verwijderd.
  • Volgens de gemeentelijke verordeningen is een muilkorf verplicht voor vechthonden.

      (Bij alle in- en uitgangen van de camping zijn poepzakjes voor honden te vinden, een    hondenuitlaatplek bevindt zich achter de groepenplaats).

 1. Voor balspelen zijn speciale plaatsen beschikbaar – gelieve deze te gebruiken.
 2. Chemische toiletten en afvalwater mogen niet in de wasbakken worden geloosd. Gelieve gebruik te maken van de afvalverwijderingsvoorzieningen in of bij de sanitairgebouwen. Een servicestation voor campers/mobielhomes bevindt zich naast de receptie en achter de grote speelplaats bij de hoofdingang.
 3. Zuiverheid en orde is voor ons zeer belangrijk. Uw hulp is echter onontbeerlijk, opdat de inspanningen van ons reinigingspersoneel niet tevergeefs zijn. Wij verzoeken u daarom de toiletgebouwen vrij van vuil, lege toiletartikelen enz. achter te laten. Wij wijzen u erop dat roken en het meenemen van glazen flessen en glazen in de sanitaire ruimtes niet is toegestaan. Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene (15+) de sanitaire voorzieningen bezoeken; honden mogen niet binnen in de sanitairgebouwen!
 4. Water is een kostbaar goed. Gebruik het spaarzaam in elke situatie en legt u dit a.u.b ook  aan uw kinderen uit.
 5. U wordt verzocht ons een dag van te voren op de hoogte te stellen van uw vertrek en dan meteen de rekening te betalen. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan uiterlijk om 10.00 uur op de dag van vertrek. Indien de staanplaats op de dag van uw vertrek niet voor 12.00 uur door u verlaten is, zullen wij een extra dag in rekening moeten brengen. Indien er een volgende reservering op de plaats is, is het vertrek uiterlijk om 12.00 uur bindend.
 6. De instructies van het personeel moeten ten allen tijde worden opgevolgd.
 7. Het scheiden van afval is verplicht. Huisvuil, papier, gele zak (plastic, aluminium, blikken) en organisch afval mogen alleen gescheiden worden afgegeven bij de aangewezen inzamelpunten. Voor glas is een speciale container beschikbaar; het storten/achterlaten van grofvuil is verboden. Informatie hierover vindt u bij de receptie.
 8. Handelaren, venters en andere personen die op de camping iets willen verkopen, worden niet toegelaten.
 9. de campingleiding (of medewerkers van de receptie) hebben het recht om personen de toegang tot de camping te weigeren of om gasten van het terrein te verwijderen, indien zij dit noodzakelijk vinden.
 10. In geval van grove of wederkerende overtredingen van de campingregels, alsmede in geval van het toebrengen van schade van welke aard dan ook, kan de campingbeheerder verlangen, dat de gasten de camping direct te verlaten!
 11. Loop alstublieft niet over de staanplaatsen van andere kampeerders.

Echternacherbrück, 01.03.2022

Het campingbestuur

 

Adres:

Campingpark Echternacherbrueck,

Mindener Straße 18,

D-54668 Echternacherbrueck

Tel.-Nr.:      00 49 6525-340

E-Mail:        info@echternacherbrueck.de

Nooddiensten:

Ambulance/Noodarts:  112

Brandweer:  112

Politie:  110

Nooddienst huisartsen buiten de spreekuren:  116117